Blog

Myśli są kratami

Myśli są kratami

Negatywne, oparte na lęku i zwątpieniu myśli są rodzajem więzienia. Mogą izolować od życia o wiele skuteczniej niż kraty i mur z cegieł.

Osoby cierpiące na nerwicę lękową są zakładnikami własnego niepokoju. Czasem paraliżuje je nieśmiałość, przez co skazują się na samotność. Innym razem lęk przed tym, co może się zdarzyć powoduje, że całymi latami nie opuszczają bezpiecznego schronienia, jakim jest ich mieszkanie.

Kiedy udaje się zmienić dotychczasowe błędne przekonania o sobie (np. że nie jest się wystarczająco dobrym) albo o świecie (postrzeganym jako groźny i nieprzewidywalny), jest to uczucie porównywalne do rozbijania młotem więziennego muru i wyjścia na słońce.

Podobne posty