Blog

Kiedy zachodzi słońce, widać gwiazdy na wieczornym niebie

Kiedy zachodzi słońce, widać gwiazdy na wieczornym niebie

Nasze życie krąży zwykle po stałych orbitach: rodziny, pracy, związków. Kiedy toczy się ono stałym rytmem, można “usnąć” w przyzwyczajeniach. Tymczasem zmiany są nieuchronne. Bywa tak, że nasz wszechświat rozpada się w wyniku gwałtownych wydarzeń: zdrady, porzucenia, utraty pracy czy majątku, kiedy indziej nowy porządek jest wynikiem upływu czasu (np. kiedy dzieci, które stanowiły centrum naszego świata dorastają i odchodzą z domu).

Częstą reakcją na zmiany jest kurczowe trzymanie się tego, co jest już znane i oswojone: dawnego stylu życia, własnych przekonań czy systemu wartości.

 

Gwiazdy na nocnym niebie oznaczają nowe możliwości, których nie można dostrzec, kiedy jest się oślepionym  przez dotychczasowy model życia.

Zakończenie toksycznego związku pomaga uwolnić się od negatywnych uczuć. Pojawia się wtedy miejsce na coś innego; ”odzyskany” czas i myśli można poświęcić rodzinie i przyjaciołom, a przede wszystkim sobie. Większa niezależność dzieci może być powodem do odczuwania smutku i poczucia straty albo stać się okazją do realizowania własnych pasji i pogłębiania więzi oraz bliskości z partnerem.

Kiedy kończy się stare, tworzy się miejsce na nowe, a dzięki temu, można wzrastać i rozwijać się.

Podobne posty