Blog

Kryzys, trudność czy szansa?

Kryzys, trudność czy szansa?

Potrzeba zmian i szukania nowych rozwiązań może być spowodowana chęcią ucieczki od stagnacji oraz poczuciem, że zaczyna się „wyrastać” z zastałej rzeczywistości. Często jednak zmiany są narzucone poprzez okoliczności zewnętrzne.

Sytuacja, która wymusza zmiany może być szansą i pułapką jednocześnie. Największym jej niebezpieczeństwem jest utknięcie, zamrożenie w lęku, który napędzany jest myślami o własnej bezwartościowości i „nieudacznictwie”. Takie przekonania na własny temat paraliżują działania, których przyczynę stanowi zaniżona samoocena.

 

Zmiany zewnętrzne mogą być postrzegane również jako szansa i stanowić punkt zwrotny, rozstrzygający. Jest to zależne od sposobu myślenia oraz przekonań na temat siebie i świata. Można postrzegać siebie w kategorii ofiary albo spojrzeć jak na osobę, która sama tworzy swój los i może wykreować sobie korzystne warunki życiowe.

Świadomość wielu rozwiązań i możliwości dokonywania wyboru wpływają na podjęte decyzje i działania, które w konsekwencji zmieniają rzeczywistość.

Podobne posty