Stany lękowe

027-obsession
Stany lękowe

Napięcie i lęk (często maskowane złością) powodują chroniczne napięcia, którym najczęściej towarzyszą objawy psychosomatyczne (kołatanie serca i zawroty głowy, duszności, mrowienie kończyn i wiele innych).
Stany lękowe pojawiające się w przebiegu zaburzeń nerwicowych mogą objawiać się na wiele sposobów:
mogą mieć charakter napadowy : ataki paniki w określonych sytuacjach. które określane się jako fobie (szczególnym przypadkiem fobii jest fobia społeczna, czyli lęk przed oceną),
lub manifestować się jako lęk uogólniony ( uczucie ciągłego niepokoju, skłonność do zamartwiania się, którym często towarzyszą problemy z koncentracją uwagi i zaburzenia snu).
Zaburzenia lękowe (nerwicowe) mogą przybierać również charakter natręctw myślowych i czynności natrętnych ( uporczywych, nawracających myśli oraz powtarzających się, przymusowych, trudnych do opanowania czynności),
które służą do rozładowania napięcia emocjonalnego spowodowanego poczuciem zagrożenia.