Pomoc psychologiczna w KoszalinieProwadzę konsultacje psychologiczne (pomocne w określeniu problemu i wskazanie sposobów jego rozwiązania), terapię indywidualną, rodzinną i terapię par oraz coaching ( indywidualną pomoc w dotarciu do celu, poprzez naukę spoglądania na problem „na nowo”, bez angażowania stereotypów i przekonań na temat możliwości jego rozwiązania).

Specjalizuję się w leczeniu:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń nerwicowych (manifestujących się objawami somatycznymi takimi jak: bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, duszności itp.),
  • problemów emocjonalnych wynikających z sytuacji kryzysowych, występujących na różnych etapach życia,
  • zaburzeń adaptacyjnych związanych z przewlekłym lub urazowym stresem emocjonalnym,
  • zaburzeń odżywiania i otyłości.

W swojej pracy łączę podejście ericksonowskie i poznawczo-behawioralne.

Terapia ericksonowska koncentruje się na potencjale tkwiącym w każdej osobie, na jej zasobach, możliwościach i kieruje uwagę na sposoby osiągnięcia wyznaczonego celu, oraz na naturalne zdolności każdego człowieka, potrzebne do rozwiązywania życiowych problemów.

Podejście poznawczo-behawioralne, zakłada, że wpływ na emocje i zachowanie ma interpretacja zdarzeń w których osoba uczestniczy, lub uczestniczyła w przeszłości, a sposobem na rozwiązanie problemu jest zmiana wzorców myślenia i spojrzenie na sprawę z innej perspektywy.

Zapraszam serdecznie.