Depresja

037-depression
Depresja

Trudności adaptacyjne to reakcja emocjonalna na trudną sytuację (wypadek, choroba, śmierć, utrata pracy), która zaistniała w sposób nagły i nieoczekiwany lub trwała długo, na skutek przykrych wydarzeń i porażek. Może być mylona z depresją, ale problemy adaptacyjne nie są spowodowane zaburzeniami pracy mózgu.
Efektem tych wydarzeń jest rozpad dotychczasowej struktury na której opierało się życie (praca, związek, miejsce zamieszkania, niezależność finansowa, zdrowie) lub potrzeba zmiany dotychczasowych planów życiowych.
Konieczność przystosowania się do nowych warunków życiowych i opuszczenie dotychczasowej strefy komfortu, może być źródłem zaburzeń.